27 กรกฎาคม 2562 รายงานพิเศษ : โครงการ‘ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกะเจ้า’ ดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สีเขียว

ที่มา: https://www.naewna.com/local/429099

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปอดใกล้กรุง เชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง และนายสำเนาว์ รัศมิทัตประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า และตัวแทนแต่ละตำบล ทั้ง 6 ตำบล ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อจุดประกายผุดแหล่งท่องเที่ยว เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้ง 6 ตำบล ในคุ้งบางกะเจ้า รวมทั้งทางปั่นจักรยาน ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความเป็นธรรมชาติที่เชื่อมโยงถึงกัน รวมถึงของดีในแต่ละตำบล โดยกำหนดจัดงาน “ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกะเจ้า” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่บางกะเจ้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนที่ประกอบการในท้องถิ่น โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนายกระดับ ปลูกฝัง ให้ชุมชนท้องถิ่นของอำเภอพระประแดง รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากวิถีชุมชนสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน สำหรับคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้ง 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ และตำบลบางกอบัว ในพื้นที่ป่ากระเพาะหมูแห่งนี้ ซึ่งเพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามา ก็จะเจอกับแหล่งโอเอซิสขนาดใหญ่ คุ้งบางกะเจ้ามีสถานที่น่าท่องเที่ยวมากมาย อาทิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางน้ำผึ้งแห่งนี้ บ้านธูปหอมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านลูกประคบธัญพืช จุดชมหิ่งห้อย โบราณสถานในวัดวาอารามต่างๆ รวมถึงสวนป่า และสวนผลไม้ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วพื้นที่ของทั้ง 6 ตำบล ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่กระเพาะหมูแห่งนี้ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมกันมากมาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง 6 ตำบลไว้ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งที่เดียว ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชนบางกะเจ้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวสีเขียวภายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าแก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อันสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวพระประแดงอีกด้วย พบกับงาน “ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกะเจ้า” 26-30 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และสามารถมาเที่ยวชมความสวยงามร่มรื่นของธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดได้ทุกวัน ที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ